Sjoerd de Boer vertrekt direct bij Rivo Join Volleybal Tour in Rijssen Nieuwe Trainer Rivo Heren 1 Zaterdag 14 Februari stond er weer de competitie op het programma voor C1 en B1 Rivo Meisjes B en C na de finale NOJK Rivo Heren en Trainers gaan uit elkaar. Zaalschema voorjaarsvakantie 38e Meerdaags Jeugd Toernooi Fietsen in het fietsenrek Voor € 25 met 25 personen op bezoek bij Rivo Rijssen H1 in de Eredivisie.

Sjoerd de Boer vertrekt direct bij Rivo

J.L dinsdagavond moesten de Rivo Mannen opnieuw een tegenslag incasseren.  Het team dat momenteel door verschillende blessures, waaronder ook die van Sjoerd,  in zwaar weer verkeerd , kreeg onverwacht te horen dat Sjoerd per direct zijn carriere bij Rivo wilde beeindigen.   Het was een ware domper toen Sjoerd dit zelf uitlegde...

Lees verder...

Join Volleybal Tour in Rijssen

Join Volleybal Tour in Rijssen                 Gave volleybalbus met opblaasbare volleybalattracties. Leuk voor iedereen om actief met volleybal kennis te maken of...

Lees verder...

Nieuwe Trainer Rivo Heren 1

Na de aankondiging van het vertrek van de trainers Bruins en Schunselaar stonden bestuur en TC van Rivo voor de uitdaging een nieuwe trainer te zoeken voor het eerste herenteam. Niet de makkelijkste opgave, maar wel een mooie. In de persoonlijke gesprekken die onlangs met de spelersgroep werden gehouden ontstond een duidelijke profielschets....

Lees verder...

Zaterdag 14 Februari stond er weer de competitie op het programma voor C1 en B1

Zaterdag 14 Februari stond er weer de competitie op het programma voor C1 en B1. Na vorige week de NOJK finale te hebben gehaald moesten we nu weer aantreden in onze vertrouwde Reggehal. C1 begon om 10.00 tegen Dynamo Apeldoorn C2. Iedereen had Donderdag heerlijk getraind en we waren er klaar voor. De 1e set pakten we gelijk een mooie...

Lees verder...

Rivo Meisjes B en C na de finale NOJK

Meisjes A  Ging morgens al mooi op tijd op pad richting Ootmarsum. De 1e wedstrijd was Vs Wevo en de 1e set wonnen we heel makkelijk en 2e set was nog wel spannend maar ook daar kwam een winst uit en een mooi begin was een feit.  De 2e wedstrijd was tegen het sterke team uit...

Lees verder...

Rivo Heren en Trainers gaan uit elkaar.

Jl. dinsdag 3 februari is in goed overleg met team , bestuur en TC besloten om aan het eind van dit seizoen afscheid te nemen van Hans Bruins en Michael Schunselaar.  In een speciale bijeenkomst met het voltallige team en beide trainers is dit bekend gemaakt en in goed overleg is ook besloten dit nieuws naar buiten te brengen. Zoals men...

Lees verder...

Zaalschema voorjaarsvakantie

Lees verder...

38e Meerdaags Jeugd Toernooi

38e MJT te Doezum Klik hier voor de uitnodiging

Lees verder...

Fietsen in het fietsenrek

BELANGRIJK!!   Klik hier voor meer info

Lees verder...

Voor € 25 met 25 personen op bezoek bij Rivo Rijssen H1 in de Eredivisie.

Rivo`s 25 voor €25 actie!                                   Door blijvende vraag , actie verlengd. Voor € 25 met 25 personen op bezoek bij Rivo Rijssen H1 in de...

Lees verder...

Spelen met 2 libero's


 Vanaf het seizoen 2012-2013 is het in alle klassen toegestaan om uit de lijst van spelers maximaal 2 
Libero’s aan te wijzen. 
Indien een team gaat spelen met twee Libero’s dan zijn er verschillende zaken van belang. 
Teamsamenstelling 
Een team met twee Libero’s dient uit minimaal 8 spelers (6 reguliere spelers) te bestaan. 
Uitrusting 
Beide Libero’s moeten een afwijkende kleding dragen ten opzichte van het tenue van de overige spelers.
Het contrast moet zodanig zijn dat de scheidsrechters direct kunnen zien wie de Libero’s zijn. (duidelijk 
overheersende andere kleur t.o.v de andere spelers). 
Slechts één Libero kan tegelijkertijd op het speelveld zijn. 
Vervanging van spelers 
De actieve Libero kan alleen vervangen worden door de speler die hij vervangen heeft of door de tweede 
Libero. 
De regulier vervangen speler mag beide Libero’s vervangen. 
De vervanging kan alleen plaatsvinden na een voltooide rally (tenzij in het geval van een blessure/ziekte 
of het verplicht doordraaien van de Libero naar positie 4 vanwege een bestraffing). 
Na een voltooide rally heeft de coach het recht om de actieve Libero te vervangen door de tweede Libero 
om welke reden dan ook en op elk moment tijdens de wedstrijd. 
Aanwijzen van een nieuwe Libero 
Team met twee Libero’s:
De tweede Libero neemt de plaats in van de geblesseerde/zieke Libero. 
Er mag geen nieuwe Libero worden aangewezen behalve als ook deze actieve Libero niet meer verder kan 
spelen. 
Team met één Libero:
Wanneer slechts één Libero is genoteerd op het wedstrijdformulier en deze Libero kan niet meer verder 
spelen, kan de coach een nieuwe Libero aanwijzen voor de rest van de wedstrijd. Deze nieuwe Libero mag
iedere andere geregistreerde speler zijn, (niet de vervangen speler) die niet in het veld staat op het
moment van de nieuwe aanwijzing. 
Er mogen meerdere keren een nieuwe Libero worden aangewezen als de actieve Libero geblesseerd raakt. 
Hierbij moet men wel bedenken dat: 
- De geblesseerde Libero(‘s) niet meer als veldspeler kan (kunnen) worden ingezet. 
- Men een voldoende aantal spelers moet hebben om een andere Libero aan te wijzen. Informatiebulletin 
Nummer 50, 18 juni 2012 
– 4 – 
Informatiebulletin - nummer 50
18 juni 2012
Heeft een team 7 spelers waarvan één Libero dan heeft men niet voldoende spelers om een andere Libero 
aan te wijzen. Ook is de basis eigenlijk te smal gezien de mogelijkheid van blessures. Een Libero die als 
zodanig op het wedstrijdformulier is gezet kan niet meer als veldspeler gaan spelen tijdens de wedstrijd. 
Uit het veld sturen en diskwalificatie 
Wanneer de actieve Libero uit het veld is gestuurd of is gediskwalificeerd mag hij worden vervangen door 
de andere Libero van het team. Heeft het team slechts één Libero, dan moet het team zonder Libero 
verder spelen gedurende de duur van de sanctie.  
Onderstaand zijn de spelregels m.b.t. de Libero die met ingang van volgend seizoen van kracht zijn, 
weergegeven.
 
DE LIBERO
19.1 DE AANWIJZING VAN DE LIBERO
19.1.1 Ieder team heeft het recht om uit de lijst van spelers maximaal twee specialistische 
verdedigers  aan te wijzen: de Libero’s. 
19.1.2 Alle Libero’s moeten vóór de wedstrijd op het wedstrijdformulier genoteerd 
worden op de regels die daarvoor speciaal bedoeld zijn.  
Bij de wereldcompetities en officiële competities van de FIVB moeten alle Libero’s alleen 
genoteerd worden op de regels die daarvoor gereserveerd zijn.
Commentaar:  
• De startende Libero wordt genoteerd in de spelerskolom en op de speciale regel van het 
wedstrijdformulier, voordat de coach en/of de aanvoerder het wedstrijdformulier 
voorafgaande aan de wedstrijd onderteken(t)(en).  
De tweede Libero wordt alleen vermeld in de spelerkolom.
• Het noteren van de Libero’s geschiedt als volgt:
Bij het team dat in de linker kolom is ingevuld wordt de startende Libero en de tweede 
Libero gemarkeerd met respectievelijk L1 en L2 voor hun naam.  
• Bij het team dat in de rechter kolom is ingevuld wordt de startende Libero en de tweede 
Libero gemarkeerd met respectievelijk L1 en L2 achter hun naam.
• Voor de Eredivisie en Topdivisie kunnen de beide Libero’s worden gemarkeerd in de 
kolom van de relatie code.   
19.1.3 Vóór aanvang van de wedstrijd bepaalt de coach wie de startende Libero is. De 
Libero op het speelveld is de actieve Libero. Is er nog een Libero aanwezig, dan is 
hij de tweede Libero.
19.1.4 Slechts één Libero kan tegelijkertijd op het speelveld zijn. 
19.1.5 De Libero mag niet de aanvoerder en niet de aanvoerder in het veld zijn. 
Commentaar:  
• De Libero kan wel als coach/assistent-coach fungeren.
19.2 DE UITRUSTING
 De Libero’s moeten een andere kleur tenue dragen (of hesje voor de vervanger van 
de Libero) met een  duidelijk overheersende andere kleur dan het tenue van de 
overige spelers van het team. 
Het tenue moet duidelijk verschillen van het tenue van de rest van het team. Het 
tenue van de Libero’s moet voorzien zijn van een nummer zoals bij de andere 
teamleden. 
Bij de wereldcompetities en officiële competities van de FIVB moet de vervanger van de 
Libero, indien mogelijk,  hetzelfde tenue dragen als de oorspronkelijke Libero, maar hij houdt 
zijn eigen nummer. 
Commentaar:  
• Het contrast moet zodanig zijn, dat de scheidsrechters direct kunnen zien wie de Libero is. 
Het contrast wordt bepaald door kleurverschil en/of verschil in donker/licht.Informatiebulletin 
Nummer 50, 18 juni 2012 
 
– 5 – 
Informatiebulletin - nummer 50
18 juni 2012
19.3 ACTIES WAARBIJ EEN LIBERO BETROKKEN IS
19.3.1 HET SPELEN 
19.3.1.1 De Libero mag iedere speler in het achterveld vervangen. 
19.3.1.2 De Libero mag alleen als achterspeler optreden en heeft niet het recht om een 
voltooide aanvalsslag uit te voeren vanuit welke positie dan ook (zowel speelveld 
als vrije zone), als op het moment van het raken van de bal, deze geheel boven de 
netrand is.
19.3.1.3 De Libero mag niet serveren, blokkeren of een blokpoging ondernemen.
19.3.1.4 Wanneer een Libero de bal bovenhands speelt in de voorzone of in het verlengde 
daarvan, mag de aanval niet voltooid worden, indien de bal volledig hoger dan de 
netrand is. Wanneer de Libero hetzelfde doet vanuit een positie achter de voorzone, 
mag een aanval gewoon voltooid worden.
Commentaar.
• Een spelactie, nadat de Libero de bal gespeeld heeft, kan fout zijn, afhankelijk van hoe 
(bovenhands) en waar (in de voorzone of verlengde daarvan) de Libero de bal speelt. Maar 
ook afhankelijk van waar (volledig boven nethoogte) de volgende speler de bal raakt. 
• De positie/plaats van de voeten is bepalend, niet de bal (analoog aan regel 13.2.2). 
• De eerste en tweede scheidsrechter moeten fluiten voor verboden aanvalsslag en de 
aanvaller aanwijzen (teken 21).
19.3.2 VERVANGING VAN SPELERS 
19.3.2.1 
19.3.2.2 
Vervangingen van spelers waarbij een Libero  betrokken is, worden niet geteld als 
een reguliere spelerwissel. 
Het aantal vervangingen is onbeperkt, maar er moet ten minste één voltooide rally 
gespeeld zijn tussen twee vervangingen met een Libero. (tenzij in het geval van 
een blessure/ziekte of het verplicht doordraaien van de Libero naar positie 4 
vanwege een bestraffing).  
De actieve Libero kan alleen vervangen worden door de speler die hij vervangen 
heeft of door de tweede Libero. De regulier vervangen speler mag beide Libero’s 
vervangen. 
Na een voltooide rally heeft de coach het recht om de actieve Libero te vervangen 
door de tweede Libero om welke reden dan ook en op elk moment tijdens de 
wedstrijd.  
Commentaar:   
• Wanneer een speler die door een Libero is vervangen en zich dus buiten het speelveld 
bevindt, “uit het veld” wordt gestuurd of wordt gediskwalificeerd, moet deze speler direct 
door een reglementaire spelerwissel worden gewisseld. 
Is er geen reglementaire spelerwissel meer mogelijk dan wordt op dat moment het team 
voor die set of voor de rest van de wedstrijd onvolledig verklaard (zie ook 15.8).
19.3.2.3 
19.3.2.4 
De vervanging mag alleen plaatsvinden wanneer de bal uit het spel is en vóór het 
fluitsignaal om te serveren. 
Aan het begin van iedere set mag de Libero het veld pas betreden als de tweede 
scheidsrechter de beginopstelling heeft gecontroleerd.
19.3.2.5 
19.3.2.6 
Een vervanging na het fluitsignaal voor de opslag, maar vóór de uitvoering van de opslag, 
mag niet worden afgewezen, maar leidt na afloop van de rally tot een mondelinge 
waarschuwing. 
Een volgende te late vervanging leidt tot het direct onderbreken van de rally en er 
wordt een maatregel voor spelophouden opgelegd. Het resultaat van de maatregel 
voor spelophouden bepaalt het team dat mag gaan serveren.
19.3.2.7 
19.3.2.8 
De Libero en de vervangende speler moeten altijd het veld betreden en verlaten via 
de zone voor Libero vervangingen. 
Alle vervangingen van de Libero moeten worden genoteerd op het Libero 
vervangingsformulier (of het elektronisch e-score formulier als dit gebruikt wordt) 
19.3.2.9 Een onjuiste Libero vervanging kan o.a. inhouden: 
- Geen voltooide rally bij een Libero vervanging; 
- De Libero wordt vervangen door een andere 
   speler dan die hij oorspronkelijk vervangen heeft. Informatiebulletin 
Nummer 50, 18 juni 2012 
 
– 6 – 
Informatiebulletin - nummer 50
18 juni 2012
 De consequenties van een foutieve vervanging van de Libero zijn dezelfde als bij 
een opstellingsfout. 
Commentaar:  
• Wanneer de Libero niet via de zone voor Libero vervangingen wordt vervangen, moet de 
scheidsrechter de aanvoerder in het veld bij zich roepen en hem wijzen op de juiste 
procedure. Bij herhaling wordt een maatregel voor spelophouden opgelegd.  
Deze verbale waarschuwing dient ook plaats te vinden als er in de wedstrijd al een 
maatregel voor spelophouden voor een ander feit is opgelegd. 
• Een Libero moet zich, voor wat betreft zijn plaats, als alle andere wisselspelers gedragen 
indien hij niet deel neemt aan het spel. 
• Een spelerwissel kan alleen plaats vinden met een speler die zich in het veld bevindt. 
Indien een Libero de plaats van de speler bezet, moet eerst de Libero uit het veld en kan 
vervolgens de spelerwissel plaats vinden.
• Het Libero vervangingsformulier wordt in de Nederlandse competitie niet gebruikt. 
19.4  HET AANWIJZEN VAN EEN NIEUWE LIBERO.
19.4.1  TEAM MET TWEE LIBERO’S
19.4.1.1 Wanneer een team twee Libero’s gebruikt en één van de Libero’s kan niet verder 
spelen (gediskwalificeerd, ziek, geblesseerd, etc.) heeft het team het recht om 
verder te spelen met één Libero. De tweede Libero wordt dan de actieve Libero.  
Er mag geen nieuwe Libero worden aangewezen. Wanneer beide Libero’s niet 
meer verder kunnen spelen is dat wel toegestaan.  
19.4.2 TEAM MET ÉÉN LIBERO 
19.4.2.1 Wanneer slechts één Libero is genoteerd op het wedstrijdformulier en deze Libero 
kan niet meer verder spelen, kan de coach een nieuwe Libero aanwijzen voor de 
rest van de wedstrijd. Deze nieuwe Libero mag iedere andere geregistreerde 
speler zijn, (niet de vervangen speler) die niet in het veld staat op het moment 
van de nieuwe aanwijzing. 
De coach (of de aanvoerder in het veld, als er geen coach aanwezig is) moet aan 
de tweede scheidsrechter het verzoek doen voor de nieuwe Libero aanwijzing.
Commentaar:
• De aan te wijzen nieuwe Libero kan niet de speler zijn die door de Libero vervangen is en 
op het moment van de blessure buiten het veld staat. 
19.4.2.2 Wanneer de nieuw aangewezen Libero ook niet meer verder kan spelen, mogen 
meerdere keren nieuwe Libero’s worden aangewezen behalve de oorspronkelijk 
actieve Libero. 
19.4.2.3  Wanneer de aanvoerder door de coach wordt aangewezen als de nieuwe Libero, dan moet 
hij afstand doen van zijn voorrechten als aanvoerder.
19.4.2.4 De Libero wissel(s) moet(en) vermeld worden in de kolom “opmerkingen” en op 
het Libero controle formulier (of op het elektronisch wedstrijdformulier als dit 
wordt gebruikt). 
De nieuw aangewezen Libero moet een hesje of trainingsjack dragen om aan te 
geven dat er een nieuwe Libero aan het spel deelneemt. 
Commentaar: 
• De nieuwe Libero moet een tenue met andere basiskleur of kleurontwerp dragen dan dat 
van de overige spelers. Een hesje met een andere kleur is ook toegestaan.  
19.5 UIT HET VELD STUREN EN DISKWALIFICATIE 
Wanneer de actieve Libero uit het veld is gestuurd of is gediskwalificeerd mag hij 
worden vervangen door de andere Libero van het team. Heeft het team slechts 
één Libero, dan moet het team zonder Libero verder spelen gedurende de duur 
van de sanctie.








Klik hier voor het nieuwsarchief