Bandwerk internet- en reclamebureau: de trotse media partner van RIVO Rijssen
EVEN GEDULD A.U.B.
"RIVO Rijssen, dat ben ik, dat ben jij, RIVO Rijssen dat zijn wij!"

Privacy van leden

In deze verklaring laten we je weten welke gegevens we van je verzamelen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden en zullen alles in het werk stellen deze verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Onze vereniging verwerkt jullie persoonsgegevens conform deze privacyverklaring.

Verzamelde gegevens
Als je lid, vrijwilliger of sponsor wordt van Rivo Rijssen verzoeken we je bepaalde persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Het betreft dan alleen strikt noodzakelijke gegevens om als vereniging te kunnen functioneren. Deze persoonsgegevens gebruiken we voor de volgende doeleinden:
                    ●  Het voeren van de (leden)administratie;
                    ●  Het innen van de bij het lidmaatschap behorende verplichtingen;
                    ●  Het informeren over activiteiten en aanbiedingen van Rivo Rijssen of haar sponsoren.

Bewaartermijn 
De bewaartermijn van je persoonsgegevens hangt af van de aard van de gegevens. Daarbij nemen wij de wettelijke termijnen in acht. Je persoonsgegevens worden hoe dan ook niet langer bewaard dan noodzakelijk en alleen zolang je lid bent van onze vereniging. 

Kennisnemen en verbeteren van je gegevens 
Als je wilt weten welke gegevens we van je hebben vastgelegd of als je deze wilt wijzigen of verwijderen kun je contact met ons opnemen.

Foto’s en gebruik van Social Media.
Er worden op diverse momenten foto’s genomen (teamfoto’s, wedstrijdfoto’s, Mini van de Week, enz.). Op het moment dat je lid bent/wordt van onze vereniging, dan ga je tevens akkoord met het gebruik van deze foto’s op onze website, Social Media en Nieuwsbrief.

Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan verzoeken we je dat kenbaar te maken aan het Bestuur ( bestuurrivorijssen@gmail.com ) en natuurlijk expliciet te melden op het moment dat er foto’s worden gemaakt. Wij zullen daar dan rekening mee houden.

Wij gaan er daarnaast vanuit dat foto's, die naar ons worden opgestuurd om te plaatsen op onze Social Media, toestemming hebben van alle betrokkenen om geplaatst te mogen worden.

Aanmelding voor activiteiten
Bij aanmelding voor activiteiten bij onze vereniging, ga je (of bij minderjarige leden, één van beide ouders) tevens akkoord met het maken van foto’s en het gebruik daarvan op onze website, Social Media en Nieuwsbrief. Vanzelfsprekend maken en plaatsen wij geen foto’s die onze leden in diskrediet kunnen brengen.

Mocht je bezwaar hebben tegen het gebruik van foto’s, dan moet dat expliciet duidelijk maken bij het Bestuur (bestuurrivorijssen@gmail.com ) en dat tevens melden op het moment dat er foto’s worden gemaakt. Wij zullen daar dan rekening mee houden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekend gemaakt in deze verklaring (en op onze www.rivorijssen.nl ). Het is daarom raadzaam regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring of ons privacy-beleid kun je contact met ons opnemen via bestuurrivorijssen@gmail.com

Bandwerk internet- en reclamebureau
Van der Veen Financieel Advies

RIVO RIJSSEN IS HAAR SPONSOREN BIJZONDER DANKBAAR

Wanneer alleen het beste goed genoeg is: Bandwerk internet- en reclamebureau